Strategia Odbudowy Rodziny (SOR)

rodzina plakat

Fundacja Mamy i Taty opracowała obszerny raport dotyczący rozwodów w Polsce. Na podstawie danych zawartych w raporcie Rozwód 2.0 powstały rekomendacje dla rządu i samorządów, jak wspierać rodziny w Polsce. Rezultatem szeregu spotkań i dyskusji było opracowanie kompleksowej Strategii Odbudowy Rodziny (SOR).

Strategia zakłada:

  • wprowadzenie Family Mainstreaming, czyli reorientację polityki państwa na budowanie silnych i trwałych rodzin oraz rozpatrywanie każdego aktu prawnego nie tylko pod kątem skutków ekonomicznych, ale pod kątem wpływu na rodzinę.
  • ograniczenie liczby rozwodów o 30% do 45 tysięcy rozwodów rocznie
  • systemowe zachęty do zawierania małżeństw
  • budowanie pozytywnej kultury prorodzinnej
  • zatrzymanie emigracji

 

Dokument skierowany był  do rządu, samorządów, organizacji społecznych, Kościoła i związków wyznaniowych.

W czerwcu 2018 roku Komitet Społeczny Rady Ministrów przyjął proponowane przez Fundację Mamy i Taty (oraz wspierane wiele organizacji pro-rodzinnych) rozwiązanie family mainstreaming, stwierdzając:

„W obszarze kompleksowego podejścia do tematyki rodzinnej Komitet Społeczny rekomenduje orientację polityki państwa na promowanie rodziny i wartości z nią związanych, polegającą na ukierunkowaniu myślenia i działania ministerstw oraz instytucji państwowych na podstawową komórkę społeczną”.

Mama i Tata Logo

Fundacja Mamy i Taty

biuro@mamaitata.org.pl
tel: +48 519366644

facebook
by e-smart.pl