Podpisano

4115

Na wskazany adres e-mail przesłana zostanie prośba o potwierdzenie oddanego głosu. Sprawdź swoją skrzynkę.

Do:

Prezes Kino Polska S.A.  Bogusław Kisielewski

DW:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Rada Etyki Mediów, SPI International BV, Norges Bank, TFI Rockbridge S.A., OFE Aegon, TFI Ipopema, OFE NN, OFE Aviva Santander

 

Szanowny Panie Prezesie,

Z niepokojem i zażenowaniem obserwujemy działania, które podejmuje należący do Kino Polska S.A. kanał telewizyjny ZOOM TV.

ZOOM TV komunikuje, iż na wiosnę planuje uruchomienie polskiej edycji programu Naked Attraction o polskiej nazwie Magia Nagości.

Uczestnicy Naked Attraction wybierają kandydatkę/kandydata na randkę, widząc tylko ich nagie ciała. Kandydatki/kandydaci, dobrani według deklarowanych upodobań wybierającego, stoją nago każde w oddzielnej kabinie, a w trakcie programu stopniowo odsłaniane są ich ciała.

W pierwszym etapie selekcji ocenie podlegają przede wszystkim genitalia uczestników. Wybierający wraz z osobą prowadzącą komentuje wygląd warg sromowych, ich kształt, barwę, komentuje owłosienie łonowe czy łechtaczkę potencjalnej kandydatki na randkę.

Mężczyźni oceniani są na podstawie kształtu, długości, zakrzywień ich penisów, jąder, wyglądu napletka itp.

Po każdym etapie wybierający musi kogoś odrzucić, uzasadniając swoją decyzję. Przez większość czasu wybierający pozostaje w ubraniu, pozbywa się go dopiero, by w finale stanąć twarzą w twarz z ostatnimi dwiema osobami i na podstawie całościowego wizerunku podjąć ostateczny wybór. 

Naszym zdaniem program ten narusza Art. 18.4 Ustawy o Radiofonii i Telewizji[i] oraz Art. 18.5[ii] oraz Kartę Etyki Mediów.[iii]

Zdaniem naszych ekspertów program ten ma negatywny wpływ na widzów, nie tylko młodzież, ale i osoby dorosłe.[iv]

Przedstawia wizję związku opartego jedynie na atrakcyjności i cechach płciowych, a ciało sprowadza do roli zabawki. Drugi człowiek zostaje zredukowany do towaru, jak na półce w supermarkecie lub na targu niewolników. Szczególnie destrukcyjnie program wpływa na kobiety, które i tak zewsząd bombardowane są nierealistycznymi standardami urody, co przyczynia się do głębokich problemów emocjonalnych i psychicznych.

Apelujemy do Zarządu Kino Polska S.A. o powstrzymanie realizacji i emisji polskiej wersji programu.

Apelujemy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Rady Etyki Mediów o monitorowanie audycji i podjęcie działań mających na celu realizację obowiązującego prawa.

Apelujemy do akcjonariuszy o kontakt z Zarządem i ograniczenie przez Kino Polska S.A. aktywności mających negatywny wpływ na dobrostan psychiczny osób małoletnich. Audycja emitowana przez ZOOM TV mogą stać w sprzeczności z wartościami podzielanymi przez udziałowców Kino Polska S.A.

Do petycji załączamy ekspertyzy oraz wyniki dwóch badań na osobach w wieku powyżej 15 lat. [v]

Liczymy, że podejmie Pan odpowiedzialne decyzje i powstrzyma działania mogące zaszkodzić widzom stacji, marce ZOOM TV oraz akcjonariuszom.

Marek Grabowski, Prezes Fundacji Mamy i Taty

Monika Chilewicz, Dyrektor Generalna Fundacji Mamy i Taty

 


 

[i] 4. Zabronione jest rozpowszechnianie audycji lub innych przekazów zagrażających fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich, w szczególności zawierających treści pornograficzne lub w sposób nieuzasadniony eksponujących przemoc.

[ii] Audycje lub inne przekazy, zawierające sceny lub treści mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich, inne niż te, o których mowa w ust. 4, mogą być rozpowszechniane wyłącznie w godzinach od 23 do 6.

[iii] Dziennikarze, wydawcy, producenci i nadawcy szanując niezbywalne prawo człowieka do prawdy, kierując się zasadą dobra wspólnego, świadomi roli mediów w życiu człowieka i społeczeństwa obywatelskiego przyjmują tę Kartę oraz deklarują, że w swojej pracy kierować się będą następującymi zasadami:

Zasadą pierwszeństwa dobra odbiorcy – co znaczy, że podstawowe prawa czytelników, widzów, słuchaczy są nadrzędne wobec interesów redakcji, dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców

Zasadą wolności i odpowiedzialności – co znaczy, że wolność mediów nakłada na dziennikarzy, wydawców, producentów, nadawców odpowiedzialność za treść i formę przekazu oraz wynikające z nich konsekwencje.

[iv] Jest to brutalne odwrócenie naturalnego sposobu poznawania drugiego człowieka, jakim jest kontakt z nim twarzą w twarz. Dodatkowo – jak gdyby chciano pogłębić to wrażenie nieludzkiego traktowania drugiej osoby – możliwość poznania głosu drugiej osoby mają uczestnicy dopiero na samym końcu. – Janusz Wardak, ekspert ds. rodziny, członek zarządu Stowarzyszenia Akademia Familijna

Pokazywanie wyboru partnera tylko na podstawie cech intymnych jest zachęcaniem młodych ludzi do takiego działania, a nie o to chodzi w pierwszych kontaktach miłosnych młodego człowieka. To jakie one będą i na czym będą oparte rzutuje na całe jego życie. Młodzi ludzie generalnie mają problemy z niską samooceną ,akceptacją siebie i własną tożsamością seksualną. Programy tego typu przyczyniają się tylko do większego rozchwiania młodego człowieka w tym względzie. – dr Sabina Zalewska, psycholog rodziny, pedagog, terapeutka i psychoedukatorka.

[v] Badanie nr 1 zostało przeprowadzone na panelu internetowym na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1071 osób w wieku 18 lat i więcej. Termin realizacji:  26 lutego – 1 marca 2021.  Badanie nr 2 zostało przeprowadzone na panelu internetowym na ogólnopolskiej próbie liczącej N=406 osób w wieku 15-18 lat. Termin realizacji:  26 lutego – 1 marca 2021.
Z badań wykonanych na zlecenie Fundacji Mamy i Taty wynika, że 47% młodzieży w wieku 15-18 lat może samodzielnie we własnym pokoju korzystać z telewizora. Jednocześnie aż 38% z nich deklaruje, że po godzinie 23 (a więc w porze emisji programu) ogląda filmy, seriale i programy rozrywkowe codziennie lub co najmniej raz w tygodniu. Zazwyczaj zaś ogląda te audycje w TV o tej porze aż 17% młodzieży.

 

 

facebook
by e-smart.pl