Stop przemocy. Apel do Marszałek Sejmu

Warszawa, dnia 30 maja 2023 r.

 

Szanowna Pani  

Elżbieta Witek

Marszałek Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej

 

Występując w imieniu Fundacji Mamy i Taty zwracam się do Pani Marszałek z apelem o jak najszybsze rozpoczęcie prac w Sejmie nad poselskim projektem ustawy o ochronie małoletnich, złożonej w dniu 12 maja 2023 r. przez grupę posłów.

Śmierć 8-letniego Kamilka z Częstochowy wstrząsnęła całą Polską. Brutalne morderstwo niewinnego dziecka obnażyło nieskuteczność obecnych przepisów chroniących najsłabszych przed przemocą. Patologiczna, dysfunkcyjna rodzina od miesięcy katowała małe dziecko, które zostało pozostawione samemu sobie przez niewydolny system opieki społecznej. Tragedia chłopca, który doświadczył okrutnej śmierci nie może pozostać bez odpowiedniej reakcji państwa. Nie możemy pozwolić, aby kolejne dzieci podzieliły los Kamilka!

Potrzebę głębokiej reformy systemu ochrony dzieci dostrzega coraz więcej zwykłych mieszkańców Polski, działaczy społecznych i polityków. W interesie społecznym leży jak najszybsze uchwalenie zmian prawnych, które zatrzymają falę przemocy wobec bezbronnych dzieci. Jak pokazuje praktyka, sędziowie często pozostają obojętni na krzywdę dziecka.

W ocenie Fundacji Mamy i Taty rozwiązania przedstawione niedawno przez pana ministra Marcina Romanowskiego w ustawie o ochronie małoletnich uwzględniają najważniejsze potrzeby systemowych zmian w polskim prawie. Projekt ustawy jest w Sejmie już od 12 maja. Mimo upływu trzech tygodni wciąż nie rozpoczęto prac legislacyjnych, a projekt nie ma nawet nadanego numeru druku sejmowego.

Z tego względu zwracam się do Pani Marszałek z prośbą o pilne rozpoczęcie prac nad ustawą i jak najszybsze skierowanie projektu do I czytania. Ogromne zapotrzebowanie społeczne na zmiany pokazuje, że potrzebne są czyny, nie słowa.

Fundacja Mamy i Taty regularnie monitorująca nastroje społeczne dostrzega, jak ważnym i niestety zbyt słabo dostrzeżonym obszarem życia społecznego jest przemoc i związana z tym patologia.

Tragiczna śmierć Kamilka i cierpienie innych, nieraz bezimiennych dzieci,  nie może pójść na marne. Potrzebujemy szybkiego wprowadzenia konkretnych rozwiązań prawnych które zagwarantują, że takie tragedie się nie powtórzą.

Jako Fundacja Mamy i Taty, od 2010 roku zaangażowana w walkę o dobro rodziny, prosimy i oczekujemy, aby pozytywne rozwiązania wypracowane przez ekspertów, zaczęły być wprowadzane w życie.

 

 

Z wyrazami szacunku,

Prezes Fundacji Mamy i Taty

Marek Grabowski

facebook
by e-smart.pl