SN: skazany za zabójstwo Patryka Błocha zostanie za kratami

Sąd Najwyższy – kasacja – zabójstwo Sprawa Edwarda M. skazanego za zabójstwo Patryka Błocha nie wróci na wokandę. Sąd Najwyższy odrzucił kasację. To sprawa z policyjnego archiwum X. Do zabójstwa 21-letniego Patryka Błocha doszło w 2009 roku w Pieszycach na Dolnym Śląsku, ciało zamordowanego zostało odnalezione w 2020 roku. Przewodniczący składu sędziowskiego Dariusz Kala w uzasadnieniu powiedział, że kasacja powinna wykazać konkretne błędy przemawiające przeciwko zaskarżonemu rozstrzygnięciu. „Zarzut nie może ograniczać się do wskazywania wadliwości sędziowskiego przekonania o wiarygodności jednych czy niewiarygodności innych źródeł, czy środków dowodowych w oparciu o twierdzenie, że sąd powinien wyprowadzić inne wnioski z określonego oświadczenia osobowego źródła dowodowego” – mówił sędzia. Jak mówił mecenas Krzysztof Konicki, obrona wnioskowała o ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd odwoławczy. „Skazany został uznany za winnego tylko i wyłącznie w oparciu o zeznania jednego ze świadków, więc jest to bardzo wątły materiał dowodowy, tak zwany proces poszlakowy, więc nie ma ewidentnego dowodu na to, aby którykolwiek z tych panów był winny, albo niewinny” – powiedział obrońca. Prokurator Józef Gemra wnosił o odrzucenie kasacji. Oskarżyciel mówił, że sąd odwoławczy rozpoznał sprawę rzetelnie i bezstronnie. „Rzecz jasna, sprawa była trudna do osądzenia. To wymagało – i temu sądy występujące w tej sprawie sprostały – dużej koncentracji i uwagi nad materiałem dowodowym w najistotniejszym jego fragmencie, chodzi o depozycje składane przez źródła osobowe” – powiedział prokurator. Patryk Błoch podczas majówki w 2009 roku poszedł na spotkanie z dwoma znajomymi i nie wrócił do domu. Mężczyźni, z którymi wówczas się spotkał, utrzymywali, że nie wiedzą, co się z nim stało. Po latach jeden z uczestników spotkania zeznaniami obciążył drugiego. Edward M. został skazany na 15 lat pozbawienia wolności przez Sąd Okręgowy w Świdnicy. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu obniżył wymiar kary do lat 12 lat. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Krać/i pcz/w to/

facebook
by e-smart.pl