SN: Kobieta, która zabiła męża w obronie własnej pozostaje uniewinniona

Sąd Najwyższy – kasacja – uniewinnienie – obrona własna Karolina P., która w afekcie i w obronie własnej śmiertelnie ugodziła nożem męża, pozostaje uniewinniona. Sąd Najwyższy odrzucił kasację prokuratora. Sądy pierwszej i drugiej instancji uniewinniły kobietę od zarzutu zabójstwa męża, który pod wpływem alkoholu nastawał na jej wolność seksualną. Sędzia sprawozdawca Ryszard Witkowski w ustnym uzasadnieniu powiedział, że nie ma podstaw do podważenia prawomocnego rozstrzygnięcia, bo 'ustalenia faktyczne’ dokonane przez sądy obu instancji są 'stanowcze’ i zasadnie przyporządkowane do norm prawnych. 'Należy uznać na tym etapie, że decyzja jest trafna’ – mówił sędzia sprawozdawca. Prokurator Marek Zajkowski wnosił o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Mówił, że autor kasacji krytycznie ocenia wyrok w tej sprawie, uznając, że sąd drugiej instancji bezzasadnie utrzymał wyrok uniewinniający. Adwokat Katarzyna Król uważa, że postanowienie Sądu Najwyższego jest trafne. Obrończyni mówiła, że rozstrzygnięcie sądów pierwszej i drugiej instancji było precedensowe. „Sądy te ustaliły, że sama wolność seksualna kobiety jest dobrem ważniejszym, niż życie napastnika, który ją zaatakował” – powiedziała adwokat. Sąd Okręgowy w Krakowie uniewinnił 36-letnią kobietę w marcu 2021 roku uznając, że działała w obronie koniecznej. Prokuratura żądała ośmiu lat więzienia. Sąd Apelacyjny w Krakowie w październiku tego samego roku podtrzymał wyrok. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Krać/i pcz/w to/

facebook
by e-smart.pl