Śląsk – zatrzymanie nielegalnych migrantów

migranci – Śląsk – Straż Graniczna Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Sosnowcu wraz katowickimi policjantami udaremnili próbę przewiezienia 18 cudzoziemców do krajów Europy Zachodniej. Zatrzymani chcieli szlakiem przez Słowację, a następnie Polskę, dostać się na Zachód. Cudzoziemcy, wśród nich trójka dzieci, nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu w Polsce. Posiadali jedynie dokumenty potwierdzające pobyt krótkotrwały obywatela państwa trzeciego na terytorium Słowacji, z których wynika, że prawdopodobnie są to obywatele ogarniętej od 12 lat wojną domową Syrii. Pojazdem przewożącym nielegalnych imigrantów kierował 35-letni obywatel Ukrainy, a pomagał mu jego 39-letni rodak. Kierowcy usłyszą dzisiaj zarzut z kodeksu karnego, dotyczący organizacji innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Za taki czyn grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Ponadto w stosunku do Ukraińców zostanie sporządzony wniosek do sądu o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Syryjczycy usłyszeli zarzut przekroczenia granicy polskiej wbrew przepisom, przy użyciu podstępu. Wszyscy zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych, przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia, a następnie poddali się karze uzgodnionej z prokuratorem Prokuratury Rejonowej w Żywcu, tj. 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat. Dzisiaj wszyscy zostaną przekazani słowackim służbom w ramach umowy o readmisji. Od początku roku funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 16 osób w związku z organizowaniem i przemytem osób. Zatrzymano także prawie 350 cudzoziemców, którzy próbowali przekroczyć granicę państwową wbrew przepisom.IAR/komunikat/w łp/w kwi

facebook
by e-smart.pl