Skutki ustawy przemocowej

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajmie się 25 stycznia konsekwencjami pierwszego roku obowiązywania znowelizowanej 10 czerwca 2010 r. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która weszła w życie 1 sierpnia 2010 r.

13 grudnia Marszałek Sejmu skierowała do PSR Informację o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw Przedstawioną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (druk nr 79) Nie została jeszcze ustalona data rozpatrzenia dokumentu przez komisję. Na szczególną uwagę zasługuje fragment raportu poświęcony Zespołowi Monitorującemu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i udziałowi w nim przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych. Te ostanie nie są w Zespole reprezentowane (vide s. 28-29 Informacji). Na stronie 31 podane są liczby przypadków odebrania dziecka z rodziny w trybie znowelizowanej w 2010 ustawy. Na stronie 37 Informacji znajdują się dane o skazaniach, uniewinnieniach i umorzeniach w sprawach o znęcanie się.

7 grudnia Marszałek Sejmu skierowała do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Informację Rzecznika Praw Dziecka o skutkach obowiązywania Ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 47) oraz Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (druk nr 48). Na stronie 8 informacji Rzecznika przedstawiony jest jego udział w pracach nad rozporządzeniem MSWiA z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie.

13 grudnia Marszałek Sejmu skierowała do PSR Informację o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw Przedstawioną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (druk nr 79) Na szczególną uwagę zasługuje fragment raportu poświęcony Zespołowi Monitorującemu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i udziałowi w nim przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków wyznaniowych. Te ostanie nie są w Zespole reprezentowane (vide s. 28-29 Informacji). Na stronie 31 podane są dane statystyczne na temat przypadków odebrania dziecka z rodziny w trybie znowelizowanej w 2010 ustawy, było ich w sumie 588. Na stronie 37 Informacji znajdują się dane o skazaniach, uniewinnieniach i umorzeniach w sprawach o znęcanie się.

Komisja zajmie się wszytkimi trzema powyższymi dokumentami na posiedzeniu w środę, 25 stycznia. Mają je referować Minister Pracy i Polityki Społecznej i Rzecznik Praw Dziecka.

facebook
by e-smart.pl