Senat zajmie się m.in. ustawą ograniczającą wzrost cen ciepła

Senat – ogrzewanie – KRUS Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Senat zajmie się między innymi ustawą, która wprowadza mechanizm mający ograniczyć wzrost cen ciepła dla odbiorców. Wsparcie obejmie gospodarstwa domowe i odbiorców wrażliwych, takich jak szkoły czy szpitale. Ustawa zakłada, że od 1 lutego do końca tego roku maksymalna cena ciepła nie może być wyższa niż 140 procent ceny dostawy ciepła stosowanej w danym systemie ciepłowniczym 30 września 2022 roku. Ustawa przewiduje, że jeżeli w danym systemie ciepłowniczym nastąpi wzrost cen netto za dostawy ciepła większy niż 40 procent w stosunku do cen obowiązujących 30 września ubiegłego roku, to przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie. Na tym posiedzeniu senatorowie rozpatrzą również nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rządowe przepisy wiążą wysokość emerytury podstawowej z KRUS z wysokością najniższej emerytury wypłacanej przez ZUS. Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ustawą o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Fabisiak/i wz/w dwi/

facebook
by e-smart.pl