Senat za odrzuceniem ustawy kompetencyjnej

Senat – prezydent – UE – ustawa kompetencyjna Senat odrzucił ustawę, która ma określić ramy współpracy polskich władz – prezydenta, rządu i parlamentu – w kontekście przewodniczenia przez Polskę pracom Rady Unii Europejskiej w 2025 roku. Za odrzuceniem było 51 senatorów, przeciw 44, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa ponownie trafi do Sejmu. Nowelizację ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz ustawy o Komitecie do Spraw Europejskich przygotował prezydent Andrzej Duda. Sejm uchwalił ją 28 lipca. Nowelizacja ustawy określa między innymi zasady współpracy prezydenta, rządu i parlamentu w zakresie wyłaniania kandydatów na niektóre stanowiska w Unii Europejskiej. Chodzi na przykład o kandydata na unijnego komisarza, członka Trybunału Obrachunkowego, sędziego oraz rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nowelizacja nakłada też na rząd obowiązek niezwłocznego przekazywania prezydentowi projektu stanowiska Polski na posiedzenia Rady Europejskiej lub międzynarodowe z udziałem Unii Europejskiej. Prezydent będzie mógł też przedstawić rządowi swoje stanowisko w sprawie tych dokumentów. Rząd został zobowiązany do ustalania w porozumieniu z prezydentem priorytetów sprawowania przez przedstawicieli Rady Ministrów prezydencji składów Rady. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/i wz/w Wj

facebook
by e-smart.pl