Senat rozpoczął obrady. Uczcił pamięć Jerzego Stuhra

Senat-Małgorzata Kidawa-Błońska Senat rozpoczął obrady. Na początku posiedzenia Marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska przekazała informację o zmianach w porządku. Wykreślono z niego ustawę dotyczącą nowej definicji gwałtu. Marszałek przekazała, że punkt ten zostanie rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu. Dodała, że komisje nie rozpatrzyły również wpisanego do porządku projektu ustawy o prawach autorskich. Małgorzata Kidawa-Błońska przekazała, że po przedstawieniu sprawozdania przez komisję porządek obrad może zostać rozszerzony o ten punkt. Na wniosek senatora Jerzego Fedorowicza obrady rozpoczęły się od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego wczoraj aktora Jerzego Stuhra. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Fabisiak/i wg/w md/

facebook
by e-smart.pl