Senat odrzucił nowelizację kodeksu wyborczego

Senat – kodeks wyborczy – Maria Koc Senat głosami opozycji odrzucił nowelizację kodeksu wyborczego uchwaloną przez Sejm. Przeciw tej decyzji opowiedział się klub Prawa i Sprawiedliwości. Uchwała Senatu trafi teraz do Sejmu, który może ją przyjąć lub odrzucić bezwzględną większością głosów. Nowelizacja kodeksu wyborczego, którą posłowie przyjęli pod koniec stycznia, przewiduje m.in., że obwodowe komisje wyborcze będzie można tworzyć w miejscowościach liczących co najmniej 200 lub 300 osób. Obecnie w obwodzie musi mieszkać co najmniej 500 osób. Nakłada też na władze gmin wiejskich i wiejsko-miejskich obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, jeśli w gminie nie funkcjonuje transport publiczny. Nowelizacja zwiększa też rolę mężów zaufania oraz likwiduje odrębne komisje do przeprowadzenia głosowania i liczenia głosów. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Fabisiak/i wz/w dyd

facebook
by e-smart.pl