Senat o świadczeniach dla rodzin poległych funkcjonariuszy

Senat – polegli funkcjonariusze – ustawa Senat rozpatrzył ustawę o świadczeniu pieniężnym dla rodzin mundurowych, którzy zginęli na służbie. Zgodnie z nią, wdowom i wdowcom po poległych funkcjonariuszach i żołnierzach świadczenie będzie wypłacane co miesiąc do końca życia. Będzie to kwota równa przeciętnemu uposażeniu w danej formacji. 50 procent uposażenia otrzymywać będą dzieci poległego funkcjonariusza. Świadczenie będzie też przysługiwało rodzicom poległych, którzy od przejścia na emeryturę dożywotnio otrzymywać będą 50 procent średniego uposażenia w formacji, w której służyło ich dziecko. Przepisy przygotował rząd. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik mówił podczas dyskusji w Senacie, że świadczenia dla wdów i wdowców będą waloryzowane tak, jak będzie waloryzowana średnia danej formacji. Senackie komisje: samorządu terytorialnego i administracji państwowej, obrony oraz praw człowieka, praworządności i petycji wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/i wz/w dyd

facebook
by e-smart.pl