Senacka komisja zdrowia o ustawie o jakości w opiece zdrowotnej

Senat – komisja zdrowia – jakość w opiece zdrowotnej Senacka komisja zdrowia rozpatrzyła ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Zakłada ona między innymi wprowadzenie wymogu autoryzacji dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, a udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komisja rekomenduje odrzucenie ustawy w całości. Ustawę przedstawił wiceminister zdrowia, senator Prawa i Sprawiedliwości Waldemar Kraska. Mówił, że nowa regulacja prawna zapewni pacjentom, profesjonalistom medycznym i podmiotom wykonującym działalność leczniczą dostęp do powszechnej, wiarygodnej i obiektywnej informacji o jakości udzielanej opieki. Powiedział, że ustawa wprowadza autoryzację dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, którą ma wykonywać Narodowy Fundusz Zdrowia. Szpitale będą miały obowiązek monitorowania zdarzeń niepożądanych. Wiceminister dodał, że ustawa przewiduje też tworzenie i prowadzenie rejestrów medycznych. Waldemar Kraska podkreślił, że ustawa wzmacnia możliwość swobodnego wyboru przez pacjenta placówki medycznej oraz wprowadza obowiązek badania opinii pacjentów co do jakości medycznej świadczeń. W ustawie jest też mowa o wdrożeniu dwuinstancyjnego, pozasądowego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych, obsługiwanego przez Rzecznika Praw Pacjenta. System ten ma zastąpić obowiązujące obecnie wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Ustawa przewiduje powołanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, zapewniającego pacjentom rekompensatę za szkody związane z opieką zdrowotną. Senat zajmie się ustawą o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta na posiedzeniu, które odbędzie się 29 i 30 marca.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/i wz/w hm

facebook
by e-smart.pl