Senacka komisja rolnictwa i rozwoju wsi zajęła się ustawą o ochronie zwierząt

Senacka komisja rolnictwa i rozwoju wsi zajęła się ustawą o ochronie zwierząt.

Ustawa zakłada między innymi zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego, a także ograniczenie możliwości trzymania zwierząt na uwięzi.

Podczas posiedzenia wysłuchano między innymi przedstawiciela Biura Legislacyjnego Senatu, strony rządowej oraz senatorów zgłaszających poprawki.

Uzasadniając ustawę, przedstawiciel wnioskodawców, poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Puda mówił, że analiza danych Ministerstwa Finansów wskazuje, że branża hodowli zwierząt futerkowych jest „schyłkowa i obciążona wieloma problemami natury etycznej i społecznej”. Dodał, że wprowadzone zakazy czy obostrzenia mają cel edukacyjny i wychowawczy.

Jak wyjaśnił, chodzi między innymi o zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach.”Jeżeli bowiem, ustanawiamy prawo, które stawia wyraźną granicę etyczną, dajemy konkretną informację, że zadawanie bólu nie może być rozrywką” – wyjaśnił poseł. Dodał, że to samo dotyczy utrwalania świadomości, że zwierzę nie jest rzeczą, co oznacza, że nie może być przesyłane w paczce pocztą, a jak zaznaczył, takie przypadki „niestety się zdarzają”.

Senator PiS Jan Maria Jackowski mówił, że ustawa zawiera wiele sprzeczności. Zaznaczył, że jeśli wejdzie w życie w takiej formie, będzie miała skutki dla rolnictwa, gospodarki narodowej, ale i każdego konsumenta żywności. Wskazywał przy tym na ruch przy cenach zboża, argumentując, że „ustawy jeszcze nie ma, a już powoduje ona skutki gospodarcze”. Dlatego, jak wyjaśnił, cieszy się, że komisja senacka rolnictwa i rozwoju wsi – jak określił – tak wnikliwie będzie się tą sprawą zajmowała. „Mam nadzieję, że również i rząd zmodyfikuje swoje stanowisko, tym bardziej, że kwestia uboju rytualnego, poza wymiarem gospodarczym, ma również wymiar światopoglądowy i międzynarodowy, i tutaj potrzebna jest głębsza refleksja na ten temat” – mówił senator. Posłanka Małgorzata Tracz z Klubu Koalicji Obywatelskiej mówiła, że ustawa idzie w dobrym kierunku i jest potrzebna w zakresie hodowli na futra i przemysłowego uboju rytualnego. Zaapelowała do senatorów o przyjęcie zmian przegłosowanych przez Sejm w tych dwóch aspektach. Poprosiła też o zapoznanie się z poprawkami przygotowanymi przez organizacje pozarządowe, dotyczące dobrostanu zwierząt domowych i kompetencji organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zwierząt.

Wśród poprawek wymieniła między innymi te dotyczące obowiązku przetrzymywania zwierząt domowych z zapewnieniem im dostępu do światła, zakazu trzymania ich na uwięzi, procedur odebrania zwierzęcia, czy konkretyzacji obowiązku gmin w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt i opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Jak informował marszałek Senatu Tomasz Grodzki, nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt będzie rozpatrzona na posiedzeniu 9 października. Wczoraj ustawą zajęła się senacka komisja ustawodawcza. Posiedzenie odbyło się w formie konsultacji społecznych z udziałem przedstawicieli organizacji zajmujących się ochroną zwierząt, a także skupiających przedsiębiorców, pracodawców i rolników. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt w ubiegłym tygodniu.

IAR/ wcześn. / #Kurek/w kj

facebook
by e-smart.pl