Sejmowa podkomisja za poprawkami do projektu nowelizacji ustawy o OSP

Sejm – OSP – projekt Sejmowa podkomisja rekomenduje wprowadzenie poprawek do projektu nowelizacji ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Celem regulacji przygotowanej przez posłów PiS jest doprecyzowanie przepisów zmierzających do dalszej poprawy sytuacji członków ochotniczych straży pożarnych. Projekt przewiduje możliwość wypłaty ekwiwalentu kandydatom na strażaka ratownika OSP m.in. za udział w szkoleniu podstawowym, pod warunkiem że będą oni członkami ochotniczej straży pożarnej. Wspomniany ekwiwalent będzie można uzyskać także za zabezpieczenie obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej. Wypłata świadczenie nie będzie obligatoryjna. Decyzję o jego przyznaniu będzie podejmował właściwy samorząd w oparciu o możliwości finansowe gminy. Projekt wprowadza również zmiany w przepisach dotyczących ekwiwalentu dla strażaka ratownika za udział w działaniach ratowniczych. Proponowana regulacja przewiduje, że będzie on naliczał się za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu lub gotowości do wyjazdu z jednostki OSP, bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu jednej godziny. W przypadku kandydata na strażaka ratownika OSP będzie to za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia. Projekt daje też możliwość strażakom OSP, pełniącym funkcję kierowcy, udziału w działaniach ratowniczych po ukończeniu 65 lat. Warunkiem będzie posiadania aktualnych badań lekarskich dopuszczających do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Projektem zajmie się teraz sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych. Jej posiedzenie w tej sprawie zaplanowano na jutro. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Fabisiak/i wz/w Wj

facebook
by e-smart.pl