Sejmowa komisja za poprawkami do projektu noweli o drogach publicznych

Sejm – infrastruktura – drogi Sejmowa komisja infrastruktury rekomenduje wprowadzenie poprawek do projektu nowelizacji ustawy o drogach publicznych. Celem przepisów przygotowanych przez rząd jest przyspieszenie ogłaszania naborów na zadania powiatowe i gminne w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok. Projekt przewiduje między innymi że wojewodowie będą mogli ogłosić nabory na przyszły rok w taki sposób, aby jeszcze w tym roku móc zawrzeć z jednostkami samorządu terytorialnego umowy o dofinansowanie zadań powiatowych i gminnych. Poprawki, które komisja rekomenduje wprowadzić do rządowych przepisów, mają charakter redakcyjno-doprecyzowujący. Projekt został skierowany do II czytania w Sejmie.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Fabisiak/i pcz/w Siekaj

facebook
by e-smart.pl