Sejmowa komisja energii: 1. czytanie rządowego projektu, który ma zmniejszyć opłaty za ciepło

Sejm-Anna Łukaszewska-Trzeciakowska-ciepło Sejmowa komisja energii rozpoczęła prace nad pilnym rządowym projektem nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Przewiduje on dodatkowe wsparcie dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej takich, jak szkoły i szpitale, przez zmniejszenie opłat dotyczących dostaw ciepła. Wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska mówiła podczas 1. czytania projektu, że wprowadzenie tego rozwiązania jest konieczne, ponieważ w niektórych przypadkach koszty ciepła ponoszone przez odbiorców wzrosły, pomimo zastosowania limitów określonych w ustawie. W jej ocenie było to spowodowane tym, że poprzednie umowy na dostawy paliw były zawierane dużo wcześniej, gdy węgiel był sprowadzany po niższych cenach, niż obecnie. Zastąpienie go obecnie dostępnym paliwem spowodowało, że cena dla odbiorców wzrosła o więcej, niż 40 procent. Wiceminister dodaje, że dzięki korekcie zastosowanej w projekcie nikt nie otrzyma już podwyżki wyższej niż 40 proc. Dodała, że mechanizm wsparcia zostanie wydłużony do końca 2023 roku. Obecne przepisy obowiązują do końca okresu grzewczego, czyli do końca kwietnia. Projekt zakłada, że jeżeli w danym systemie ciepłowniczym nastąpi wzrost cen netto dostawy ciepła większy, niż 40 procent w stosunku do cen obowiązujących 30 września ubiegłego roku, to przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie. Ma to służyć temu, aby uprawnieni odbiorcy nie zostali obciążeni nadmiernymi kosztami ciepła. Wieczorem w Sejmie ma odbyć się II czytanie projektu.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Fabisiak/i pcz/w dw

facebook
by e-smart.pl