Sejm zgodził się na utworzenie Akademii Piotrkowskiej i Uniwersytetu Kaliskiego

Sejm-Piotrków Tryb.-Kalisz-uczelnie Sejm uchwalił ustawy o powstaniu nowych uczelni – Akademii Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim i Uniwersytetu Kaliskiego w Kaliszu. Akademia Piotrkowska od 1 czerwca ma zastąpić filię Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, istniejącą obecnie w Piotrkowie Trybunalskim. Studenci piotrkowskiej filii UJK staną się studentami Akademii. Pierwszego rektora uczelni minister edukacji i nauki powoła na dwuletnią kadencję. Uniwersytet Kaliski od 1 października 2023 zastąpi istniejącą w tym mieście Akademię Kaliską. Władze uczelni nie zmienią się. W uzasadnieniu ustawy czytamy, że jej celem jest stworzenie w makroregionie Południowej Wielkopolski uczelni o statusie uniwersyteckim. Na przyszłym uniwersytecie ma powstać nowy wydział – teologiczny. Ma on podlegać nadzorowi władz Kościoła katolickiego. Powstanie również kierunek prawniczy ze względu na „niedobór prawników w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Podczas głosowania nad tą ustawą na sali plenarnej byli obecni prezydent Kalisza i szef rady miasta. Ponadto posłowie postanowili dzięki zgłoszonym poprawkom, że Akademia Bialska Nauk Stosowanych imienia Jana Pawła II w Białej Podlaskiej zmieni nazwę na Akademię Bialską imienia Jana Pawła II. Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie zmieni nazwę na Akademię Tarnowską. Akademia Pomorska w Słupsku stanie się Uniwersytetem Pomorskim, a Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy imienia Jana Długosza w Częstochowie stanie się Uniwersytetem Jana Długosza. Ustawy w sprawie powołania nowych uczelni mają wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu. Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/d to/w łp

facebook
by e-smart.pl