Sejm uchwalił ustawę o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Stambulskiej

Sejm uchwalił ustawę zmieniająca zakres obowiązywania Konwencji Stambulskiej, czyli konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule 11 maja 2011 roku. Dotyczy ona wycofania i modyfikacji zastrzeżeń złożonych przez Polskę do Konwencji. W tej sprawie głosowało 451 posłów. 443 było za, 1 przeciw, a 7 posłów wstrzymało się od głosu. Cztery zastrzeżenia zostały zgłoszone w 2015 roku podczas procesu ratyfikacji konwencji dotyczącej zwalczania przemocy wobec kobiet. Zgodnie z jej przepisami, państwo może co 5 lat zmodyfikować swoje uwagi. W tej sprawie rząd wniósł do Sejmu projekt ustawy, który niemal jednogłośnie przyjęły komisje Spraw Zagranicznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Według zapisów przyjętej ustawy prezydent będzie mógł zmienić zakres obowiązywania konwencji. Polski rząd wycofał się z zastrzeżenia, które dotyczy przedawniania się takich przestępstw jak przymusowe małżeństwa, okaleczenia narządów płciowych kobiet oraz przymusowa aborcja i sterylizacja. Przyjęta ustawa precyzuje dwa inne zastrzeżenia, które zostały utrzymane na kolejne 5 lat. Wynika to z konieczności dostosowania do krajowych przepisów. Według nowych zapisów ograny ścigania nie będą wszczynać z urzędu spraw, takich jak drobne przestępstwa mające znamiona przemocy fizycznej. Polska podpisała konwencję stambulską w 2012 roku. Dokument ratyfikował prezydent Bronisław Komorowski w kwietniu 2015 roku na podstawie ustawy przyjętej dwa miesiące wcześniej.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/wczesn./Sejm/d mile/w dwi/

facebook
by e-smart.pl