Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projektem ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej

Sejm-rolnictwo-Unia Europejska Sejm rozpoczął pracę nad rządowym projektem ustawy o Planie Strategicznym dla wspólnej polityki rolnej. Tworzy on podstawy prawne do realizacji tego Planu na lata 2023-2027, który w sierpniu ubiegłego roku zatwierdziła Komisja Europejska. Umożliwi ubieganie się o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik mówił podczas pierwszego czytania projektu w Sejmie, że potrzeba wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie wynika z konieczności wdrożenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej na poziomie krajowym od 2023 roku. Jak powiedział, Plan Strategiczny wiąże się z zupełnie nowym podejściem do wdrażania polityki rolnej. W jednym dokumencie zostały ujęte zarówno interwencje w formie płatności bezpośrednich, interwencje sektorowe, I filar WPR, jak i interwencje dotyczące rozwoju obszarów wiejskich. Do tego pomoc techniczna, czyli II filar WPR, a także przejściowe wsparcie krajowe – finansowanie ze źródeł budżetowych. Wsparcie będzie skierowane głównie do rolników, ale także do innych mieszkańców obszarów wiejskich, przedsiębiorców oraz samorządowców. Na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 25 mld euro. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Fabisiak/w dw

facebook
by e-smart.pl