Sejm przyjął ustawę przedłużającą pobyt ukraińskich uchodźców do 30 czerwca tego roku

Sejm – Ukraina – uchodźcy Sejm uchwalił ustawę, która przedłuża legalność pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce do 30 czerwca tego roku. Poparło ją 414 posłów, przeciw było 15, a jeden poseł wstrzymał się od głosu. Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy pobyt obywateli Ukrainy jest legalny, jeśli przybyli do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku do 4 marca 2024 roku. Przedłużenie pobytu uchodźców z Ukrainy na terytorium Polski wiąże się z szeregiem uprawnień. Są to m.in. swobodny dostęp do polskiego rynku pracy, prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych czy opieki medycznej. Ukraińcy mogą też podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Ustawa wydłuża także okres obowiązywania szczególnych uprawnień dla ukraińskich lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Przyznanie prawa wykonywania zawodu wspomnianym grupom pracowników, którzy uzyskali kwalifikację poza terytorium Unii Europejskiej, zostało przedłużone do 28 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 roku. Ustawa trafi teraz do Senatu. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Fabisiak/w Wj

facebook
by e-smart.pl