Sejm przyjął ustawę o utworzeniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich

Sejm – Rosja – wpływy Sejm przyjął ustawę o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022. Posłowie zagłosowali nad sprawozdaniem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. Komisja wnosiła o przyjęcie zgłoszonej przez Senat poprawki. Celem ustawy jest utworzenie Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski. Wnioskodawcy napisali w uzasadnieniu, że potrzeba powołania specjalnego organu wynika z konieczności ochrony interesu kraju przez: zbadanie i opisanie wpływów rosyjskich zarówno na działalność funkcjonariuszy publicznych oraz kadrę kierowniczą wyższego szczebla spółek Skarbu Państwa, jak i innych osób, które w istotny sposób (np. w sferze medialnej czy społecznej) wpływały na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski. Wnioskodawcy dodali, że należy wzruszyć decyzje administracyjne, które zostały wydane wskutek wpływów rosyjskich, na szkodę interesu Polski oraz zastosować środki zaradcze, które mają na celu ograniczenie dostępu do newralgicznych informacji, ważnych stanowisk, czy też do broni osobom, które działały pod wpływem rosyjskim.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/sejm.gov.pl/d vey/i pcz/w dyd

facebook
by e-smart.pl