Sejm przyjął ustawę o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Sejm – samorząd – sołtysi Sejm przyjął ustawę o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Posłowie zagłosowali nad poprawkami zgłoszonymi przez Senat. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego Polityki Regionalnej wnosiła o odrzucenie czterech senackich poprawek i przyjęcie trzech z nich. Zgodnie z ustawą dodatek miesięczny 300 złotych do emerytury będzie przysługiwał osobie, która pełniła tę funkcję przez co najmniej 8 lat. Przepisy mają wejść w życie 1 lipca. Rząd przyjmując ustawę stwierdził, że chce w ten sposób docenić pracę sołtysów, którzy poza swoją główną aktywnością zawodową wykonują zadania społecznie – organizują zebrania wiejskie i wykonują ich uchwały, zarządzają mieniem komunalnym i gminnym oraz organizują życie społeczno-kulturalne.Ustawatrafi teraz do prezydenta.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/d vey/i pcz/w dyd

facebook
by e-smart.pl