Sejm przyjął ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej

Sejm – ustawa – Krajowa Sieć Onkologiczna Sejm przyjął ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej. Dokument dotyczy wprowadzenia nowego modelu zarządzania opieką onkologiczną w Polsce, który usprawni organizację systemu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących onkologii i utworzenia przez szpitale, które spełniają kryteria kwalifikacyjne Krajowej Sieci Onkologicznej. Projekt reguluje organizację i zasady działania Krajowej Sieci Onkologicznej między innymi poprzez wprowadzenie Specjalistycznych Ośrodków Leczenie Onkologicznego, tzw. SOLO, funkcjonujących na trzech specjalistycznych poziomach oraz Centra Kompetencji. placówki te mają zajmować się – jak napisano w uzasadnieniu projektu ustawy „diagnostyką onkologiczną i leczeniem onkologicznym określonego rodzaju nowotworu lub grupy nowotworów, zapewniać kompleksową realizację procesu diagnostyki onkologicznej, leczenia onkologicznego i monitorowania”.Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/sejm.gov.pl/d mile/w łp

facebook
by e-smart.pl