Sejm przyjął ustawę o Funduszu Ochrony Rolnictwa

Sejm – rolnictwo – głosowanie Sejm przyjął ustawę o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Posłowie zagłosowali nad sprawozdaniem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwale Senatu w sprawie ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Sejmowa komisja wnosiła o odrzucenie wszystkich trzech senackich poprawek. Wnioskodawcy napisali w uzasadnieniu, że celem ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym rekompensatę z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych. W projekcie ustawy proponuje się utworzenie Funduszu Ochrony Rolnictwa, a także uregulowanie zasad jego finansowania. Ze środków Funduszu będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym w przypadku braku zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie skupu, przechowywania, obróbki lub przetwórstwa produktów rolnych, który stał się niewypłacalny.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/sejm.gov.pl/d vey/i pcz/w dyd

facebook
by e-smart.pl