Sejm przyjął sześć poprawek Senatu do nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym

Sejm – głosowanie – prawo – ruch drogowy Sejm przyjął sześć poprawek Senatu do nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ustawa ma zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów przy realizacji przewozów drogowych. Znosi także opłaty pobierane przez samorząd przy rejestracji pojazdów i przy wydawaniu prawa jazdy. Posłowie zgodzili się między innymi na propozycje Senatu, aby zwolnić obywateli Unii Europejskiej i Ukrainy, którzy świadczą usługi przewozu osób w Polsce, z wymogu przedstawiania zaświadczenie o niekaralności, potwierdzonego przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. W sumie Senatorowie zgłosili 12 poprawek do nowelizacji. Sejm przyjął sześć z nich.Teraz nowelizacja trafi do prezydenta. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa /d jo/d mk/w dyd

facebook
by e-smart.pl