Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi

Sejm – ustawa – projekt – badania kliniczne – produkty lecznicze Sejm przyjął ustawę o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Ustawa ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Dotyczy zwiększenia konkurencyjności Polski jako miejsca prowadzenia badań klinicznych przez wdrożenie przejrzystych regulacji prawnych umożliwiających stosowanie europejskich standardów. Ustawa ma także na celu „wprowadzenie dodatkowych ułatwień i mechanizmów zachęcających do prowadzenia badań klinicznych, które wyróżnią Polskę na tle państw wdrażających jedynie plan minimum w tym zakresie” – napisano w uzasadnieniu projektu ustawy.Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/sejm.gov.pl/d mile/w łp

facebook
by e-smart.pl