Sejm ponownie skierował do komisji projekt noweli ustawy o referendum lokalnym

Sejm – referenda lokalne – projekt ustawy Sejm ponownie skierował do komisji spraw wewnętrznych i administracji projekt nowelizacji ustawy o referendum lokalnym. W II czytaniu zgłoszono do niego poprawki. Projekt został przygotowany przez posłów Kukiz ’15 we współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. Zakłada między innymi obniżenie progu frekwencyjnego z 30 na 15 procent. W przypadku referendum o odwołanie władz wykonawczych pochodzących z wyborów bezpośrednich, na przykład prezydenta miasta lub burmistrza, byłoby ono ważne, jeśli liczba wyborców, którzy wzięliby w nim udział, stanowiłaby przynajmniej 3/5 liczby głosów oddanych w wyborach na odwoływany organ. Poseł Kukiz ’15 Stanisław Żuk mówił podczas II czytania projektu, że propozycje te nie stanowią zagrożenia dla samorządów. Zaapelował do posłów o uchwalenie przedłożonych przepisów. Podkreślał, że referenda są wyrazem demokracji i narzędziem wpływu na lokalną ojczyznę. Tłumaczył, że są narzędziem konsultacyjnym wszelkich działań, a nie tylko środkiem restrykcyjnych poczynań. Projekt zakłada także między innymi wydłużenie terminu na zaskarżenie do sądu administracyjnego uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, odrzucającej wniosek mieszkańców w sprawie przeprowadzenia referendum. Wydłuża również termin na usunięcie braków formalnych wniosku o referendum. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Fabisiak/i wz/w Siekaj

facebook
by e-smart.pl