Sejm podjął uchwałę w sprawie sytuacji na Białorusi

Sejm przyjął przez aklamację uchwałę w sprawie sytuacji na Białorusi. W dokumencie przedstawionym przez wicemarszałek Małgorzatę Kidawa-Błońską z Koalicji Obywatelskiej potępiono między innymi „akt terroru państwowego polegający na doprowadzeniu do przymusowego lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku na Białorusi w dniu 23 maja 2021 roku, co stworzyło zagrożenie dla bezpieczeństwa lotniczego oraz bezprawne zatrzymanie przez białoruskie władze Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi”. „Żądamy ich natychmiastowego uwolnienia oraz zagwarantowania im swobody przemieszczania się” – czytamy w uchwale. Sejm zwrócił się też do Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego o pilne zbadanie incydentu z 23 maja. Zaapelowano też do parlamentów krajów Unii Europejskiej i Rady Europy o „aktywne i wspólne działanie na rzecz białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego i procesu demokratyzacji na Białorusi”. W uchwale zaapelowano do „Rady Ministrów o złagodzenie zasad polskiej polityki azylowej i polityki udzielania ochrony międzynarodowej wobec białoruskich uchodźców politycznych”. „Z zaniepokojeniem oceniamy eskalację represji skierowanych przeciwko społeczeństwu białoruskiemu, których kolejne sekwencje doprowadziły do dramatycznej sytuacji, w jakiej znaleźli się także nasi Rodacy, obywatele Białorusi żyjący od pokoleń na tej ziemi” – głosi tekst uchwały. W dokumencie zwrócono też uwagę na aresztowanie działaczy Związku Polaków na Białorusi – Andżeliki Borys, Andrzeja Poczobuta, Anny Paniszewej, Marii Tiszkowskiej i Ireny Biernackiej. W uchwale zażądano ich uwolnienia oraz zaprzestania wobec nich represji. W uchwale Sejmu zaapelowano do Rady Ministrów „o objęcie sankcjami osób aparatu władzy, sprawiedliwości i bezpieczeństwa biorących bezpośredni udział w represjach wobec Polaków na Białorusi”.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/i wz/w sk/ MG

facebook
by e-smart.pl