Sejm odrzucił obywatelski projekt ustawy komitetu „Aborcja to zabójstwo”

Sejm – projekt obywatelski – aborcja Sejm w pierwszym czytaniu odrzucił obywatelski projekt ustawy komitetu „Aborcja to zabójstwo”. Przewidywał on zakaz informowania o możliwości dokonania aborcji w kraju bądź za granicą. Za odrzuceniem projektu głosowało 300 posłów, przeciw było 99, wstrzymało się 27. Projekt wprowadzał również nowelizację Kodeksu karnego, zgodnie z którą osoba nakłaniająca kobietę do przerwania ciąży miałaby podlegać karze pozbawienia wolności do 3 lat. Od 6 miesięcy do lat 8 więzienia miałoby grozić osobie, namawiającej aborcję, gdy dziecko poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. Jeśli w następstwie aborcji kobieta umrze – jak głosił projekt – sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 12 lat. Sankcje karne – od grzywny do 2 lat pozbawienia wolności – przewidziano ponadto za propagowanie, nawoływanie lub informowanie o możliwości przerywania ciąży na terenie kraju lub za granicą.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Darmoros/w dyd

facebook
by e-smart.pl