Sąd podzielił sprawę Sławomira Nowaka

Sąd Okręgowy w W-wie – S. Nowak – wątek ukraiński Sąd Okręgowy w Warszawie podczas posiedzenia przygotowawczego postanowił o podziale sprawy korupcyjnej tak zwanej grupy Nowaka co oznacza, że procesów będzie więcej niż jeden. Wątkiem wiodącym są stawiane oskarżonym zarzuty związane z działalnością grupy przestępczej w okresie od października 2016 roku do września 2019 roku w Warszawie, Gdańsku i na terenie Ukrainy. Na czele grupy, zdaniem prokuratury, miał stać Sławomir Nowak. Sędzia Iwona Szymańska zauważyła, że drugim niezależnym wątkiem, są zarzuty obejmujące czyny popełnione w okresie od 2007 do 2017 roku a mające związek z pełnieniem przez Sławomira Nowaka funkcji szefa gabinetu politycznego premiera oraz ministra transportu. „W ocenie sądu należy dojść do przekonania, że łączność spraw o charakterze przedmiotowym i mieszanym nie ma charakteru bezwzględnego gdyż w przypadku trudności w łącznym rozpoznaniu spraw poszczególnych osób lub spraw o poszczególne czyny, można je wyłączyć i rozpoznać w odrębnym postępowaniu. Oczywiście to rozwiązanie może nastąpić jeżeli zachodzą okoliczności utrudniające łączne rozpoznanie spraw” – wyjaśniła sędzia Iwona Szymańska. Jedną z takich przyczyn jest trudność w przeprowadzeniu dowodów co do niektórych czynów zarzucanych oskarżonemu z powodu których może zostać zatamowany przebieg postępowania co do pozostałych. „W niniejszej sprawie już na tym jej etapie widać, że konieczne będzie w zakresie wątku ukraińskiego podjęcie wielu czynności: rozstrzygnięcie wniosków o zwrot sprawy prokuratorowi do ponownego rozpoznania, ustosunkowanie się do szeregu wniosków dowodowych związanych z przesłuchaniem świadków mieszkających w Ukrainie, jak również przesłuchaniem świadków z Ukrainy przed sądem w Polsce ewentualnie w drodze wideokonferencji w ramach pomocy prawnej” – mówiła sędzia Iwona Szymańska. Zdaniem sądu przeprowadzenie tych czynności spowoduje zatamowanie postępowania w wątkach niezależnych od wątku ukraińskiego. Jak mówiła sędzia Szymańska, podstawowym celem procesu karnego jest zagwarantowanie oskarżonym rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie: „W ocenie sądu poprzez wyłączenie wyżej wymienionych spraw do odrębnych postępowań w żaden sposób nie ucierpi zasada prawdy materialnej czy też sprawność prowadzenia sprawy w wątku ukraińskim. Nie jest to również nieracjonalne z punktu widzenia ekonomiki procesowej bowiem dowody są rozłączne i nie będzie potrzeby powtarzania ich w odrębnych postępowaniach” – uzasadniła sędzia Iwona Szymańska. Sławomir Nowak w grudniu 2021 roku został oskarżony o popełnienie 17 przestępstw o charakterze kryminalnym. Chodzi między innymi o przyjęcie milionowych łapówek w zamian za ułatwianie zdobycia kontraktów na budowę dróg na Ukrainie. Kolejne posiedzenie przygotowawcze wyznaczono na 9. października. Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/#Turkowska/ w gaj

facebook
by e-smart.pl