S. Kaleta o pozwie KE do TSUE w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Sebastian Kaleta-TSUE-Trybunał Konstytucyjny Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta ocenia, że Unia Europejska próbuje dokonać ustrojowego rozbioru Polski. Komisja Europejska skierowała pozew przeciwko Polsce do unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w związku z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego kwestionującymi pierwszeństwo prawa unijnego nad krajowym. Sebastian Kaleta przypomniał w Sejmie, że nie tylko polski Trybunał Konstytucyjny wskazuje na wyższość konstytucji nad prawem europejskim, ale w przeszłości uczyniły tak sądy konstytucyjne innych państw członkowskich, w których występował spór między konstytucją a prawem unijnym. Jak mówił, sądy konstytucyjne w tych państwach wskazywały, że w spornych elementach konstytucja ma wyższość nad traktatami unijnymi. Stwierdził, że Unia próbuje dokonać ustrojowego rozbioru Polski poprzez szantaż, czemu polski rząd powinien się przeciwstawiać. Komisja rozpoczęła procedurę przeciwko Polsce w grudniu 2021 roku. Pół roku później wysłała upomnienie, bo uznała odpowiedź władz w Warszawie za niewystarczającą. Dziś przeszła do trzeciego etapu, jakim jest skarga do unijnego Trybunału, który rozstrzygnie, czy doszło do złamania europejskiego prawa. IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Fabisiak/w to/

facebook
by e-smart.pl