S.Cichanouska o procesie A.Poczobuta

Polska-Białoruś-proces Poczobuta Była kandydatka na prezydenta Białorusi Swietłana Cichanouska powiedziała, że Andrzej Poczobut jest bohaterem Białorusi. Dzisiaj w sądzie w Grodnie odbywa się kolejna rozprawa działacza polskiej mniejszości na Białorusi. Reżim w Mińsku oskarża go o wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do sankcji i działań na szkodę Białorusi. Białoruska opozycjonistka Swietłana Cichanouska, która uczestniczyła dziś w otwarciu wystawy w Sejmie poświęconej Andrzejowi Poczobutowi powiedziała, że Polak jest bohaterem i inspiracją dla reszty Białorusinów. Była kandydatka na prezydenta podkreśliła, że rozprawa sądowa przeciwko Poczobutowi to zemsta ze strony Łukaszenki za to, że Polska popiera demokratyczne procesy na Białorusi. „To jeden z elementów walki reżimu z Mińska, który mścił się, jak wiemy, także na polskich szkołach na Białorusi, a nawet na martwych, bo jak wiemy białoruskie władze mają także problemy z grobami polskich żołnierzy, którzy są pochowani na terenie Białorusi”- zaznaczyła Cichanouska. Proces przeciwko Andrzejowi Poczobutowi toczy się za zamkniętymi drzwiami. Oznacza to, że na sale nie mają wstępu bliscy i znajomi Polaka. Zakaz publicznych wypowiedzi ma również adwokat Poczobuta.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Drążkiewicz/i pcz/w dw

facebook
by e-smart.pl