Rzecznik rządu P.Mueller: Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej trafia do Senatu, chyba nie budzi kontrowersji

Sejm – Krajowa Sieć Onkologiczna – głosowanie – ustawa Sejm większością głosów uchwalił ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej. Przepisy tworzą w skali całego kraju nowoczesną sieć szpitali onkologicznych. Rzecznik rządu Piotr Mueller powiedział dziennikarzom w Sejmie, że to potrzebna ustawa i wyraził nadzieję, że w Senacie, który teraz nad nią będzie pracował, także zostanie poparta. Rzecznik stwierdził, że Krajowa Sieć Onkologiczna to nowe standardy dotyczące opieki nad osobami, które mają nowotwór. To – jak dodał – faktycznie zunifikowany system wsparcia dla tych osób. Określone zostaną szpitale, które w większym zakresie będą zajmowały się pomocą onkologiczną, do każdego pacjenta zostanie przydzielony koordynator. Ustawa przyznaje też dodatkowe środki, w szczególności na onkologię. Priorytetem utworzenia Krajowej Sieci Onkologicznej jest zapewnienie każdemu dorosłemu pacjentowi, niezależnie od miejsca zamieszkania, opieki onkologicznej opartej na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/d vey/w dyd

facebook
by e-smart.pl