Rzecznik Praw Dziecka: ponad 600 tysięcy młodych ludzi potrzebuje natychmiastowej pomocy psychiatrycznej

Ponad 600 tysięcy młodych ludzi potrzebuje natychmiastowej pomocy psychiatrycznej, ale na wizytę czeka się miesiącami – zaalarmował Rzecznik Praw Dziecka. Mikołaj Pawlak zwrócił się do ministrów o pilne podjęcie nadzwyczajnych działań. Podkreślił przy tym, że kryzys psychiatrii i psychologii dziecięcej pogłębiany pandemią doprowadzi do wielu tragedii. Przytaczając dane z raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę Rzecznik Praw Dziecka zaznaczył, że co drugi nastolatek padł ofiarą przemocy rówieśniczej, co szósta osoba w wieku 11-17 lat się okaleczała, a 7 procent osób w wieku 13-17 lat przyznaje się do próby samobójczej. Mikołaj Pawlak wskazał też, że system od lat boryka się z niedofinansowaniem, słabą dostępnością leczenia i brakiem kadr. Te elementy wpływają – jego zdaniem – między innymi na brak miejsc w oddziałach psychiatrycznych.

IAR/ Komunikat RPD/ #Kurek/i wz/w hm/ MG

facebook
by e-smart.pl