Rzecznik KBW o kandydatach do obwodowych komisji wyborczych

PKW – KBW – wybory – kalendarz – M. Chmielnicki – komisje wyborcze Do piątku pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Termin wynika z kalendarza wyborczego dołączonego do postanowienia prezydenta w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu. Rzecznik Krajowego Biura Wyborczego Marcin Chmielnicki powiedział, że kandydaci na członków obwodowych komisji wyborczych powinni skontaktować się z danym komitetem wyborczym. Można też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu. Marcin Chmielnicki dodał, że kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca „prawo wybierania”. Rzecznik wyjaśniał, że kandydat musi mieć polskie obywatelstwo, najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat, nie jest pozbawiony praw publicznych oraz ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. Marcin Chmielnicki zwracał też uwagę, że kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej może zostać zgłoszony do komisji na obszarze województwa, w którym stale zamieszkuje. Za udział w pracach obwodowych komisji wyborczych przysługują diety. Przewodniczący otrzyma 800 złotych, jego zastępca 700, a członek komisji – 600 złotych. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Polacy wybiorą na 4-letnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/i pcz/w Wj

facebook
by e-smart.pl