Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustalenia kierunkowych wytycznych dla tematyki prac Rady Unii Europejskiej

rząd – uchwała – Rada Unii Europejskiej Wzmocnienie relacji Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz rozszerzenie Unii Europejskiej – to główne kierunki prac Rady Unii Europejskiej w czasie polskiej prezydencji w tym organie. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd przyjął uchwałę w tej sprawie. Dokument został przedstawiony przez ministra do spraw Unii Europejskiej. „W obliczu obecnej niestabilnej sytuacji międzynarodowej, wywołanej szczególnie zbrojną agresją Rosji na Ukrainę, zacieśnienie więzi Unii Europejskiej z USA stanowi jedną z najważniejszych kwestii geopolitycznych w kształtowaniu przyszłości wspólnoty. Rząd wspiera dalszy rozwój współpracy z USA w takich tematach jak bezpieczeństwo czy projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, ważny dla transformacji energetycznej Polski” – czytamy w uchwale. Zmiany w dziedzinie energii są potrzebne i powinny być wdrożone jak najszybciej – napisali autorzy uchwały. „Zmiany te powinny jednak być mądrze zaplanowane i sprawiedliwe społecznie, a przede wszystkim mieć na względzie wzmacnianie niezależności, samowystarczalności i bezpieczeństwa energetycznego każdego z państw członkowskich” – napisano w dokumencie. Autorzy podkreślili też konieczność budowania solidarności energetycznej w Unii Europejskiej i w Europie. Podczas polskiej prezydencji rząd zamierza rozszerzyć Unię Europejską, co „ma kluczowe znaczenie w kontekście realizacji projektu europejskiego opartego o współdziałanie suwerennych państw” – napisano w dokumencie.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/gov.pl/d mile/w dyd

facebook
by e-smart.pl