Rząd przyjął uchwałę w sprawie kryzysu migracyjnego

Rząd – uchwała – kryzys migracyjny „Niepokojący rozwój sytuacji na włoskiej Lampedusie jest jednym z przejawów rosnącej presji migracyjnej na Unię Europejską. W odpowiedzi na propozycje Komisji Europejskiej zawarte w tzw. pakcie migracyjnym i w 10-punktowym planie wsparcia, Rada Ministrów uznaje, że nielegalny napływ migrantów do Unii Europejskiej to konsekwencja błędnej polityki migracyjnej i azylowej Unii Europejskiej” – napisano w uchwale przyjętej dzisiaj przez rząd. Dokument został przedłożony przez ministra do spraw Unii Europejskiej. Rada Ministrów wezwała Komisję Europejską do podjęcia adekwatnych i natychmiastowych działań służących zatrzymaniu nielegalnego napływu osób do Unii Europejskiej, a także do rezygnacji z propozycji, które zachęcają nielegalnych migrantów do przybywania do krajów unijnych. „Rząd podkreśla, że odejście od kompromisu z czerwca 2018 roku i powrót do rozwiązań, w tym szczególnie związanych z proponowanym mechanizmem obowiązkowej relokacji nielegalnych migrantów, nie przyczyni się do ograniczenia zjawiska nielegalnej migracji, a wprost przeciwnie – będzie to zjawisko nasilać, ze szkodą dla bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej i jej obywateli” – napisano w uchwale. Rząd opowiedział się między innymi za uszczelnieniem zewnętrznych granic unijnych, walką z międzynarodowymi mafiami przemytniczymi czy realizacją działań w krajach pochodzenia migrantów. Jak napisano w uchwale, „może to przynieść realne efekty w walce z handlem ludźmi”.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/gov.pl/d mile/w dyd

facebook
by e-smart.pl