Rząd przyjął uchwałę o pomocy rolnikom

Rząd – uchwała – pomoc – rolnicy Rząd podczas dzisiejszego posiedzenia przyjął uchwałę w sprawie pomocy tym rolnikom, którzy utracili swoje dochody w związku z wojną na Ukrainie. „Przyjęte rozporządzenie ma na celu umożliwienie udzielania pomocy w pełnej wysokości wszystkim producentom rolnym, którzy złożyli wnioski o pomoc nadzwyczajną dla sektora zbóż i nasion oleistych”. Pomoc ma być udzielana na wniosek producenta rolnego złożony do dnia 31 października 2023 roku. Pomoc zostanie notyfikowana Komisji Europejskiej jako zgodna z komunikatem Komisji „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”. Jak napisano w komunikacie, pomoc ta będzie mogła być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy publicznej.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/gov.pl/d mile/w dyd

facebook
by e-smart.pl