Rząd dofinansuje inwestycje w bezpieczeństwo ruchu drogowego

Drogi – bezpieczeństwo – fundusz Rząd przeznaczy ponad 250 milionów złotych na inwestycje w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich. Pieniądze będą pochodzić z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ministerstwo infrastruktury ogłosiło waśnie nabór wniosków dotyczących wsparcia dla inwestycji. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber powiedział, że chodzi przede wszystkim o projekty, które poprawią bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, czyli doświetlenie przejść dla pieszych oraz instalacje, które odseparują ruch pieszy i rowerowy od samochodowego. Wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie, lecz może on dotyczyć kilku odcinków dróg wojewódzkich. Na oddanie do użytkowania zadań, które uzyskają wsparcie z Funduszu, inwestorzy będą mieli 24 miesiące od podpisania umowy o dofinansowanie. Wczoraj ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie podobnych inwestycji w ciągu dróg powiatowych i gminnych zarządzanych przez samorządy. Maksymalna kwota wsparcia z rządowego funduszu to 15 milionów złotych. Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 50 procent wartości planowanej inwestycji. Rafał Weber podkreślił, że bezpieczeństwo wielu dróg jest niedostateczne. Wskazał, że nawet na terenach zabudowanych piesi są zmuszeni poruszać się nieoświetlonymi poboczami, co stanowi zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Zainteresowani dofinansowaniem powinni złożyć wnioski o dofinansowanie w ciągu 30 dni. Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)/ #Pszoniak/i wz/w dw

facebook
by e-smart.pl