Ruszają przygotowania do nowej kampanii !

1

Szanowni Państwo,

Listy do Premiera w sprawie raportu POLSKA 2030 wysłało ponad 5000 osób! Dziękujemy za poparcie. Będziemy dalej monitorować losy tego protestu.

Żądania, których orędownikami są dzisiaj eksperci rządowi – autorzy raportu nie mogą być dalej pozostawione bez odpowiedzi.

Rezultaty kampanii „Rozwód? Przemyśl to.” pokazują, że w tak ważnych społecznie kwestiach można i należy zabierać głos zdecydowanie. Pragniemy zatem podzielić się z Państwem pomysłem na nową kampanię społeczną, którą uruchomimy w połowie roku.

Chcemy, skoro nie można w tej sprawie (mimo konstytucyjnego obowiązku) liczyć na administrację państwową, wystąpić w obronie instytucji małżeństwa.

Co czwarte dziecko w naszym kraju rodzi się jako dziecko nieślubne. Młodzi Polacy nie widzą ze strony państwa żadnych zachęt do zawierania związków małżeńskich. Media chętniej upowszechniają model życia wygodnego i bez zobowiązań, niż małżeńskiej i rodzicielskiej odpowiedzialności i poświęcenia. Sytuacja demograficzna jest tylko pochodną tej postawy. Małżeństwa z jednym dzieckiem na pierwszym miejscu nie wymieniają, że ich nie stać na kolejne, ale że już mają dziecko. Nie da się zbudować dynamicznie rozwijającego się kraju, na miarę wyzwań POLSKA 2030 bez promowania i doceniania rodzicielskiego wysiłku i prorodzinnych postaw. Rezygnacja ze szczególnej ochrony małżeństwa, deprecjacja odpowiedzialności i trwałości w relacjach między kobietą a mężczyzną i wprowadzanie instytucji związków partnerskich, jako z natury rzeczy opartych na tymczasowości, ograniczonym zaufaniu i ograniczonej odpowiedzialności, temu celowi nie służy.

Badania prowadzone w wielu krajach są jednoznaczne. To małżeństwo kobiety i mężczyzny może być źródłem stabilnej dzietności, kapitału społecznego i intelektualnego obywateli i czynnikiem dynamizującym rozwój kraju. Lansowane dzisiaj skutecznie przeciwne punkty widzenia są ideologiczną inżynierią społeczną a postrzeganie nowoczesności Polski z tej perspektywy jest błędem i pora zacząć o tym mówić publicznie.

Chcemy w kampanii pokazać małżeństwo kobiety i mężczyzny jako fascynujący projekt na życie. Chcemy tym samym afirmować zaufanie, odpowiedzialność i poświęcenie jako źródło szczęścia bliskie każdemu człowiekowi. Chcemy nowoczesnym językiem i w nowoczesny sposób opowiedzieć młodym ludziom o tym z czego często drwi współczesna kultura.

Wierzymy, że tak jak w przypadku kampanii antyrozwodowej dzięki Państwa hojności i wsparciu realizacja tego przedsięwzięcia stanie się możliwa. Jeszcze w styczniu rozpoczniemy badania, które posłużą sformułowaniu przekazu kampanii. Następnie zrealizujemy produkcję spotu telewizyjnego, który tak jak poprzednio będziemy chcieli emitować w telewizji publicznej oraz telewizjach komercyjnych. Na koniec opracujemy raport o sytuacji małżeństw w Polsce.

Ufamy, że zechcą Państwo wesprzeć tę inicjatywę. Naszą wspólną siłą jest to, jak wielu z Państwa nam pomaga. Przygotowanie kampanii to koszt ok. 200 tys. złotych. Wystarczy zatem jeśli z 40 tysięcy naszych wiernych sympatyków co dwudziesta osoba wpłaci 100 złotych albo co dziesiąta 50 lub co druga 10 złotych. Wiemy, że są i tacy, którzy mogą wspierać nasze działania większymi kwotami. W rzeczywistości nie sam kwota się liczy ale fakt udzielenia wsparcia tego rodzaju inicjatywom. Buduje to poczucie, że nie jesteśmy zakładnikami konieczności obyczajowych zmian i bezwolnymi ich obserwatorami ale że wspólnym wysiłkiem możemy mieć na nie wpływ.

Bardzo prosimy o wpłatę teraz, pozwoli to jak najszybciej rozpocząć badania. Płatność on-line trwa tylko 2 minuty.

Dla tych z Państwa, którzy są przedsiębiorcami albo firma, w której Państwo pracują chciałaby wesprzeć kampanię mamy ofertę pakietów sponsorskich. Prosimy o kontakt w tej sprawie.

Jeśli nie możesz pomóc osobiście prosimy przekaż naszą prośbę znajomym. Dołącz też do nas na Facebooku.

Dziękujemy za każdą złotówkę i każdą minutę poświęconą tej sprawie.

facebook
by e-smart.pl