Rusza ogólnopolski konkurs na reportaże i dokumenty radiowe

Polskie Radio – konkurs – reportaże 24 sierpnia rozpoczyna się kolejna edycja Konkursu na reportaże i dokumenty radiowe o Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 2023. Konkurs jest skierowany do pracowników i współpracowników wszystkich rozgłośni regionalnych, programów ogólnopolskich, a także Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Zgłosić można audycje zrealizowane między 1 października 2022 roku, a 22 września bieżącego roku. Organizatorem konkursu jest Polskie Radio. Celem Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Radiowej w dziedzinie reportażu – Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jest promowanie wysokiego poziomu programów radiofonii publicznej w Polsce, wyróżniających się wagą podejmowanych tematów, rzetelnością dokumentowania oraz wysokimi walorami dramaturgii radiowej. Do konkursu można zgłaszać prace będące premierami przygotowanymi na konkurs, reportaże radiowe już publikowane na antenach radia publicznego, a także audycje, które zostały wyróżnione w innych konkursach krajowych lub zagranicznych. Każda redakcja zgłaszająca może przesłać nie więcej niż dwa reportaże lub dokumenty radiowe, wytypowane w wyniku wewnętrznych preselekcji w redakcjach. W jury Konkursu Grand Prix KRRiT 2023 zasiadają: Minister Marzena Paczuska-Tętnik (Członek KRRiT) – przewodnicząca jury, Urszula Żółtowska-Tomaszewska (Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia), Marcin Wąsiewicz (Dyrektor Programu III Polskiego Radia), Cezary Galek (Polskie Radio Zachód) oraz Dorota Boniecka – Górny – sekretarz konkursu. Zainteresowani udziałem w konkursie na reportaże i dokumenty radiowe o Grand Prix KRRiT 2023 mogą nadsyłać prace do 22 września. Zgłoszenia do udziału w Konkursie należy przesyłać za pomocą karty zgłoszeniowej znajdującej się na stronie Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 23 listopada podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Muzycznym Studiu Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Pszoniak/w Wj

facebook
by e-smart.pl