RPD apeluje do MEiN o wprowadzenie w szkołach tematu martyrologii polskich dzieci w okresie II wojny światowej

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak apeluje do Ministerstwa Edukacji i Nauki o wprowadzenie do podstawy nauczania problematyki martyrologii polskich dzieci w okresie II wojny światowej i w latach powojennych. „Tragiczne losy najmłodszych pokoleń Polaków ukazują bezmiar okrucieństwa zbrodni niemieckich i sowieckich dokonywanych na całkowicie bezbronnych ofiarach” – podkreślił w apelu. Głos Rzecznika Pawlaka jest odpowiedzią na prośby Ireneusza Maja, pełniącego obowiązki dyrektora nowopowstającego Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu. W opinii dyrektora i rzecznika zagadnienia dotyczące gehenny dzieci polskich na terenach okupowanych przez III Rzeszę i przez ZSRR oraz powojennych losów sierot wojennych i dzieci Żołnierzy Wyklętych powinny znaleźć się w podstawie nauczania szkół podstawowych i średnich. Ich zdaniem niemiecki obóz dla polskich dzieci w Łodzi powinien być wymieniony w treści nauczania dla klas V-VIII jako przykład zbrodni niemieckich, obok istniejących: Palmir, Katynia, kaźni profesorów lwowskich i Zamojszczyzny. Proponują uwzględnić los dzieci deportowanych ze wschodnich terenów okupowanej Polski przy porównywaniu systemów sowieckich i niemieckich obozów pracy i przy omawianiu kwestii deportacji ludności. Wskazują także, że Muzeum Dzieci Polskich powinno znaleźć się wśród przewidzianych w podstawie nauczania sposobów upamiętnienia zbrodni obu okupantów oraz heroizmu Polaków. Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu powstaje w Łodzi, gdzie w latach 1942-45 działał niemiecki nazistowski obóz dla dzieci polskich. Inicjatorem powstania muzeum jest Rzecznik Praw Dziecka, a jego budowę finansuje Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/RPD/ d mk/w Wj/ MG

 

 

zdj.: pixabay.com

facebook
by e-smart.pl