Rozwody w USA 2011.

divorce-rates-per-1000-population

Najnowsze dane dotyczące rozwodów w USA w 2011 roku.

http://divorcerate2011.com/divorce-updates/

facebook
by e-smart.pl