Rozpoczyna się konkurs „Ekopracownia – zielone serce szkoły”

MKiŚ – pracownia przyrodnicza – pracownia OZE – konkurs Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa mazowieckiego mogą się ubiegać o środki na przygotowanie pracowni przyrodniczych i pracowni dotyczących odnawialnych źródeł energii. Od dziś można składać wnioski o dofinansowanie w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie „Ekopracownie – zielone serce szkoły”. Fundusz przeznaczy 5 milionów 250 tysięcy złotych na 84 pracownie dla szkół na Mazowszu. Marek Ryszka, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mówi, że do wniosku konkursowego musi być dołączony krótki filmik. „Chcemy, żeby w tym filmiku dwuminutowym przedstawić kompensacyjnie, to co szkoła chce wykonać z tych środków, które my udostępniamy” – powiedział prezes. „Udostępniamy kwotę 50 tysięcy złotych na pracownię przyrodniczą i 75 tysięcy złotych na pracownię związaną z odnawialnymi źródłami energii” – mówi Marek Ryszka. Do filmiku powinny być dołączone także zdjęcia pomieszczenia, w którym ma być wykonana ekopracownia. Dorota Skrzypek, mazowiecki wicekurator oświaty, mówi, że elementy edukacji ekologicznej są na każdym etapie kształcenia. „Nauczyciele oczywiście do tej pory w ramach swoich możliwości starają się stworzyć uczniom jak najlepsze warunki w pozyskiwaniu wiedzy na temat ekologii, ale myślę, że te pracownie będą profesjonalne i pozwolą nauczycielom wzbogacić swoją wiedzę i uczniom przyswoić wiele ciekawych, nowych informacji w tym zakresie” – mówi wicekurator. Konkurs „Ekopracownie – zielone serce szkoły” najpierw został ogłoszony na Mazowszu. Następnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą ogłaszały konkurs na ekopracownie dla szkół na terenach kolejnych województw. W każdym powiecie ma powstać pracownia przyrodnicza i pracownia dotycząca odnawialnych źródeł energii. Łącznie w całym kraju ma powstać 760 takich ekopracowni.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Ingram/i pcz//w Siekaj

facebook
by e-smart.pl