Rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji

Sejm – początek Rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji. Otworzył je marszałek senior Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Funkcję tę powierzył mu prezydent Andrzej Duda. Po otwarciu posiedzenia i powitaniu gości przez Marka Sawickiego prezydent rozpoczął orędzie. Po nim wystąpi marszałek senior, który przeprowadzi ślubowanie poselskie. Na 13.30 zaplanowano wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego, który – zgodnie ze 162 artykułem konstytucji – złoży dymisję swojego gabinetu. Następnie zostanie ogłoszona przerwa na zgałaszanie kandydatów na marszałka Sejmu. Głosowanie w tej sprawie zaplanowano na 14.15. Po wyborze głos zabierze nowo wybrany marszałek Sejmu. Potem zostanie ogłoszona przerwa na zgłaszanie projektów uchwał w sprawie liczby wicemarszałków. Ich rozpatrzenie na sali plenarnej zaplanowano od 17.30 do 18.15. Następnie zostanie ogloszona przerwa na zgłaszanie kandydatów do Prezydium Sejmu. Wybór wicemarszałków odbędzie się o 19.00.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/ #Naukowicz/i pcz/w Siekaj

facebook
by e-smart.pl