Rozmowy polsko-ukraińskie o tranzycie produktów rolnych

MRiRW – produkty rolne – tranzyt – Polska – Ukraina Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski oświadczył, że ukraińskie zboże powinno przede wszystkim być przewożone tranzytem przez terytorium Polski, a nie pozostawać w naszym kraju. Wiceminister Romanowski spotkał się ze swoim ukraińskim odpowiednikiem – Markijanem Dmytrasewyczem. Zdaniem wiceministra Romanowskiego, tranzyt przez nasz kraj do innych umożliwi zaopatrzenie w ukraińskie zboże krajów najbardziej potrzebujących i przyczyni się do wzmocnienia światowego bezpieczeństwa żywnościowego Wiceminister Romanowski zadeklarował, że strona polska będzie dalej wspierać Ukrainę na arenie międzynarodowej, jednak – jak podkreślił – pomoc Ukrainie w tej sprawie nie może powodować zakłóceń na rynku wewnętrznym i stanowić zagrożenia dla polskich producentów oraz konsumentów. Zwrócił także uwagę na przypadki nadużyć ze strony nierzetelnych przewoźników. Przypomniał, że w związku z nieprawidłowościami w handlu zbożem przeznaczonym na cele techniczne polski resort rolnictwa wzmocnił nadzór nad zbożem trafiającym do naszego kraju z Ukrainy. Z kolei wiceminister polityki rolnej i żywności Ukrainy Markijan Dmytrasewycz podziękował za polskie wsparcie, także w zakresie przewozu towarów rolnych. Zgodził się, że wszelkie przypadki nadużyć powinny być jak najszybciej wyjaśniane i zadeklarował pełną współpracę w tym zakresie. Ponadto poinformował, że strona ukraińska chce usprawnić przewozy tranzytowe zbóż w celu ich dalszego transportu do krajów trzecich, także przez polskie porty morskie. Wiceministrowie zgodzili się kontynuować rozmowy techniczne w tej sprawie.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/MRiRW/d pr/w to/

facebook
by e-smart.pl