Rosja wprowadza terror paszportowy

Rosja – paszporty – okupowane ziemie – wewnętrzne represje Rosyjscy obrońcy praw człowieka alarmują, że kremlowski reżim wprowadza paszportowy terror. Chodzi o zmuszanie mieszkańców terenów okupowanych do przyjmowania obywatelstwa Federacji Rosyjskiej. Obrońcy praw człowieka w Rosji wskazują także na znowelizowane prawo, które pozwala odbierać paszporty przeciwnikom reżimu. Rosyjski adwokat Dmitrij Zachwatow zwraca uwagę, że paszportowy terror stosowany przez reżim narusza międzynarodowe prawo i zasady demokracji. „Obywatelstwo jest zawsze dobrowolne. Zgodnie z międzynarodowymi zasadami, można je dostać w związku z urodzeniem, w związku z więzami krwi i na własną prośbę. Natomiast praktyka przymusowego przyjmowania obywatelstwa jest absolutnie wykluczona. Dlatego jeśli człowiek ma obywatelstwo innego państwa, obecnie chodzi głównie o obywateli Ukrainy, a Rosyjska Federacja pod przymusem usiłuje wręczać obywatelom innego państwa swoje paszporty, to jest to niedopuszczalna praktyka” – stwierdził w rozmowie z Radiem Svoboda rosyjski adwokat. Do tego dochodzą poprawki wprowadzone do ustaw o paszportach, pozwalające urzędnikom i służbom na odbieranie paszportów obywatelom Rosji, żeby ci nie mogli wyjechać z kraju. To rodzaj represji wobec przeciwników wojny i kremlowskiego reżimu.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/Maciej Jastrzębski/i em/ w mt

facebook
by e-smart.pl