Rektor UKSW staje w obronie Jana Pawła II

Ryszard Czekalski – UKSW – Jan Paweł II Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ksiądz profesor Ryszard Czekalski powiedział, że ocena działań Jana Pawła II bez uwzględnienia kontekstu historycznego jest fałszywa. Podkreślił, że polskie społeczeństwo nie może pozwolić sobie na brukanie jego pamięci ze względu na jego zasługi dla Polski, całego świata i Kościoła katolickiego. Rektor UKSW podkreślił, że należy bardzo dokładnie zbadać wszystkie dowody i źródła historyczne według norm naukowych, a nie norm dziennikarskich, detektywistycznych czy politycznych. „Tym powinni zająć się naukowcy, w szczególności historycy, a tam gdzie naprawdę doszło do naruszenia prawa czy przestępstwa – tym powinny bezwzględnie zająć się odpowiednie organy ścigania” – dodał. Prof. Ryszard Czekalski zaznaczył, nie można oceniać tamtych czasów przez pryzmat współczesności, w oderwaniu od kontekstu historycznego. „Wprowadza się narrację, że Jan Paweł II wiedział, ukrył – i nie powiedział. Pytam zatem: komu miał powiedzieć, do kogo złożyć zawiadomienie? Do pierwszego sekretarza PZPR, szefa IV Departamentu SB, do ówczesnej prokuratury? Nie da się tamtego czasu włożyć w ramki współczesności. Każdy, kto to robi, musi rozważyć co czyni, jakiej oceny dokonuje i w jakim celu. Wszyscy ludzie dobrej woli powinni powiedzieć: dość tego” – zaznaczył. W ostatnich dniach w reportażu w TVN pojawiły się sugestie, jakoby Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Część komentatorów zwraca uwagę, że są one oparte na materiałach SB, których nie można dziś zweryfikować.IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/wczesn/d md/i wz/w hm

facebook
by e-smart.pl