Raport USWPS o Ukrainkach w Polsce

Uchodźczynie z Ukrainy w Polsce to różnorodna grupa, która przeczy stereotypowi uchodźcy jako straumatyzowanej i bezbronnej ofiary – wynika z raportu „Superbohater w spódnicy.

Odporność psychiczna Ukrainek uciekających do Polski przed wojną na Ukrainie – raport z badań i rekomendacje dla trzeciego sektora”. Zespół badaczek pod kierunkiem dr Marii Baran z Uniwersytetu SWPS sprawdzał, jak czują się obywatelki Ukrainy, które przyjechały do Polski, żeby schronić się przed wojną.

Doktor Maria Baran mówi, że grupa Ukrainek w Polsce wyróżnia się różnorodnością i odpornością psychiczną. „Ta różnorodność dotyczy wszystkich obszarów. Nie przyjechały tu jedynie kobiety z dziećmi. Oczywiście statystyki pokazują, że to jest główna grupa demograficzna, która tutaj przybyła, ale przyjechały też osoby starsze, osoby schorowane. My też mamy tendencję do myślenia w sposób spójny, a to jest różnorodna etnicznie grupa, więc tu też przyjechali na przykład Romowie z Ukrainy. I czepiam się problemu ze stereotypem, bo jeśli my tym operujemy, to wykluczamy też z pomocy osoby, które nie spełniają kryteriów założonych przez nas” – mówi ekspertka.

Maria Baran zaznacza, że między Polakami a Ukraińcami jest podobieństwo językowe i kulturowe, dlatego uchodźczynie powinny mieć mniej problemów adaptacyjnych. „To też wpływa na szybkość adaptacji. Na szybkość uczenia się języka, orientacji, jak to tutaj działa, jak się pewne sprawy załatwia, co trzeba zrobić, jak ten system prawny wygląda, biurokracja i po prostu wejście w codzienność, szkołę, pracę powinno być szybsze niż gdyby przyjeżdżała osoba z kraju, który jest bardziej odmienny kulturowo od Polski. To pomaga, ale są też pułapki po drodze. Jednym z takich niebezpieczeństw jest myślenie, że jak jesteśmy podobni, to tych różnić nie ma. A to nie jest to samo” – mówi ekspertka.

Badanie przeprowadzono między grudniem 2022 a lutym 2023 po podstawie pogłębionych wywiadów psychologicznych z 33 uchodźczyniami z Ukrainy. Badanie prowadził Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Ignatianum, Fundacja Splot Społeczny i Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

IAR/Informacyjna Agencja Radiowa/#Ingram/w dw/ MG

facebook
by e-smart.pl